Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020
08:51 27/09/2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, chiều ngày 25/9/2017, Chi bộ 6 (Chi bộ Văn phòng tổng hợp) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa - Bí thư Đảng ủy; tham dự có 12/14 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 -2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017 -2020; Báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2015 -2017.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu bật những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó điểm nổi bật là lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, góp phần vào việc cùng toàn ngành Kiểm sát Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Báo cáo cũng đã thẳng thắn nêu ra những mặt tồn tại, hạn chế; nguyên nhân kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm, qua đó xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ, phương hướng phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2017 -2020.

Phát biểu chỉ đao Đại hội, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa–Bí thư Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Văn phòng tổng hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, tập thể Chi ủy và Chi bộ cần phát huy những thành tích đã đạt được tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Chi ủy, trong đó đồng chí Phan Quý Nhất tiếp tục giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đặng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ chi ủy viên.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; phát huy  tinh thần thi đua, chủ động và đổi mới, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, Chi bộ 6 quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

Quỳnh Trang

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP