Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025
14:09 25/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 20/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 193 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, trong 02 ngày (ngày 22 và ngày 23/5/2020) Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Hà Thị Việt Ánh – Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối và 52 đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2020- 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015- 2020) lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan tư pháp - nội chính, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án, khiếu tố; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại vi phạm và tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ và các Chi bộ duy trì sinh hoạt và ra Nghị quyết hàng tháng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Coi trọng công tác quần chúng, quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Công tác cải cách hành chính được quan tâm xây dựng; phong trào xây dựng văn hóa công sở được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương, an toàn trong Cơ quan được giữ vững. Hàng năm Đảng bộ được tổ chức đảng cấp trên đánh giá là Hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa các đồng chí  nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ tới để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; đồng chí Phan Quý Nhất, Phó bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng được các đại biểu Đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phan Quý Nhất cảm ơn các đồng chí đại biểu đã về dự và chỉ đạo Đại hội; cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng thời, thay mặt tập thể đảng viên trong Đảng bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới khẳng định sẽ phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./.

Trần Nga

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP