ĐẠI HỘI CHI BỘ 4 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2017 - 2020
09:15 29/09/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,  vào hồi 7h 30 phút ngày 28 tháng 9  năm 2017 Chi bộ 4 đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Phạm Viết Hải -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tới dự và chỉ đạo và sự có mặt của 07/7 đảng viên trong Chi bộ.

Tại Đại hội, sau khi nghe đồng chí Phan Thanh Sơn - Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, các đại biểu tham dự đã sôi nổi phát biểu đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung cho bản báo cáo.

Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng trong sinh hoạt, giữ vững tình đoàn kết trong tập thể; Các Đảng viên luôn gương mẫu và đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành và cơ quan, không có đảng viên vi phạm pháp luật; Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thự, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” về “phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Ngoài ra Chi bộ đã xây dựng và tổ chức sinh hoạt các chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Những kết quả này đã giúp cho Chi bộ 4 được Hội đồng thi đua Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen, tập thể lao động xuất sắc; nhiều lượt cán bộ, kiểm sát viên tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến trong đó có  01 đồng chí được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng Khen; Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Phạm Viết Hải đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời yêu cầu tập thể Chi ủy cũng như tất cả các đảng viên trong Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phải khắc phục những mặt còn tồn tại được nêu trong dự thảo báo cáo.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 02 đồng chí. Tiếp tục bầu đồng chí Phan Thanh Sơn làm Bí Thư và đồng chí Nguyễn Đình Sơn làm Phó Bí Thư.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số phiếu với một số nội dung chính: Nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên; duy trì và thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên theo quy định.

Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Giúp đỡ 01 quần chúng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Sau một thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ 4 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là Đại hội của tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, tập trung trí tuệ đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo đúng yêu cầu quy định./.

Lan Anh

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP