Tin điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
PHIẾU BÁO SỬA CHỮA THIẾT BỊ TIN HỌC
124/QĐ-VKS-VP 01/12/2014 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh
1660/VKS-TK ngày 18 tháng 11 năm 2015 18/11/2015 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Hướng dẫn thực hiện thống kê năm 2015

ĐĂNG NHẬP